Nhu cầu cà phê sạch, cà phê nguyên chất tăng nhanh

Trong thời gian tới khi khách hàng chuyển qua sử dụng cà phê nguyên chất ngày càng nhiều. Theo các nhà rang xay cà phê tại Việt Nam: đây là xu thế tất yếu khi vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được mọi người quan tâm hơn. Nhu cầu cà phê sạch, cà phê nguyên chất tăng nhanh